Aktuální dění okolo káznice

V Brně, mezi ulicemi Cejl a Bratislavská, se nachází rozsáhlý objekt bývalé Káznice. Z ní chceme po vzoru mnoha evropských měst vybudovat Kreativní centrum, které oživí okolní lokalitu, přitáhne zajímavé lidi, poskytne jim pracovní prostory a pomůže suplovat to, co v okolní oblasti chybí, třeba zeleň nebo obchody.

Abychom mohli žádat o evropské dotace, bude vypracován na základě soutěže architektonický návrh, který zhodnotí zájmy tzv. stakeholderů v projektu (kreativci, firmy, MČ Brno Sever, NPÚ, JMK, Knihovna Jiřího Mahena, aj.), které bude navazovat na zpracování studie proveditelnosti a mapování kreativních průmyslů, které jsme realizovali v letech 2013 a 2014.

Zpamátnění budovy

Začátkem roku 2016 zahájilo Ministerstvo kultury řízení o zpamátnění budovy, protože objekt káznice je historicky velmi hodnotný. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Brně byla vytvořena pracovní skupina, která má za úkol během následujících měsíců opravit a bezpečně zpřístupnit káznici, provést stavebně-historický průzkum, aby bylo jasně popsáno, co je na budově cenného, a hlavně připravit velký projekt na přestavbu káznice na Kreativní centrum.

Město Brno se dohodlo s Národním památkovým ústavem na postupu při záchraně objektu bývalé káznice, kompletní tiskovou zprávu najdete zde.

Sanace

V nejbližší době by mělo dojít k sanaci objektu, tzn. k zamezení jeho chátrání. To, co má smysl v káznici sanovat (abychom mohli objekt otevřít bezpečně i na různé veřejné akce), bude konzultovat pracovní skupina NPÚ a města. Do fotogalerie budeme průběžně přidávat dokumentaci z průběhu sanačních prací. 

Naším společným cílem je oživení objektu při respektování jeho kulturních hodnot a jsme rádi, že NPÚ myšlenku oživení káznice prostřednictvím Kreativního centra podporuje. Zajímá vás, co se děje aktuálně? Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru


 

V káznici se konal druhý kontrolní den

25.2.2016 / více…

V káznici byly zahájeny sanační práce

8.2.2016 / více…

Jednání komise Smart City

28.1.2016 / více…
Seznam všech aktuality


EN